ANBI

Statutaire naam: Stichting Film & Theater 070
RSIN: 857030802
Adres: Herenstraat 48 2271 CH Voorburg
Telefoon: 0642098763
E-mailadres: info@evenblijfilm.nl
Website: www.stichtingfilmentheater070.nl
KVK: 67498957

Doelstelling
SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het organiseren van culturele werkzaamheden voor het gebied met kengetal 070, zoals het schrijven van filmscripts, het produceren en het regisseren en begeleiden van films, muziekoptredens, theatervoorstellingen, interactieve theater/filmvoorstellingen, het begeleiden van (gehandicapte) jongeren/stagiaires, het online content ontwikkelen, het organiseren en realiseren van kindertheater en evenementen voor kinderen, het houden van een regelmatig terugkerend festival over film, theater en cultuur in de gemeenten met kengetal 070

Beleidsplan op hoofdlijnen
Stichting Film & Theater 070 biedt zorgvuldig geselecteerde, gevarieerde en kwalitatief hoogstaande filmevenementen voor jongeren, young professionals, gevestigde filmmakers. De stichting richt zich daarbij met name op – in ontwikkeling zijnde – zoekende- maar ook in de praktijk werkende filmmakers.

Op deze wijze streeft de stichting naar de verbetering van de kwaliteit van alles wat met film en theater te maken heeft, voor de inwoners van gemeenten met kengetal 070(en daarbuiten). De stichting staat voor bevordering van samenwerking tussen marktpartijen. Toegankelijkheid van Nederlands (en Europees) kwaliteitsproduct/ films langer en breder beschikbaar

De kern van het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 is meerdere kleine en grotere (film en theater) projecten te verwezenlijken, waaronder minimaal één educatief project in de vorm van workshops aan te bieden aan jonge (film)makers en acteurs/actrices voor de filmsector in de gemeenten met kengetal 070

De stichting werkt met professionals, vrijwilligers en overige betrokkenen.

Bestuurders

Directeur Dhr. S.K.S. Evenblij
Voorzitter Dhr. G. Sommerhalder
Secretaris Mw. C. Kolbe
raadslid:  Dhr. T. Boersma

 

De raad van de stichting is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van Stephan Evenblij, zelfstandig ondernemer en krijgt een marktconforme vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Documenten
Klik hier om ons beleidsplan te downloaden.

Financiële verantwoording
De stichting is opgericht op 16 december 2016. Het eerste boekjaar loopt van 16 december tot en met 31 december 2020. Daarna is een boekjaar hetzelfde als een kalenderjaar. Er zijn, vanwege de korte bestaanstijd nog geen financiële documenten. De inkomsten bestaan uit sponsoring, subsidies, fondsen.

 

Stichting Film & Theater 070 maakt zich hard voor film in de Haagse regio en organiseert o.a. 72HRS The Hague:

Hieronder stellen we u graag de Raad van Toezicht aan u voor:

 

Gabor Sommerhalder Voorzitter Raad van Toezicht

Sommerhalder is een ondernemer pur sang met een rijke (internationale) ervaring als ondernemer, maar ook als strategic councel voor diverse grote internationale corporaties.   Naast een natuurlijk zakelijk instinct in het bezit van een authentiek fingerspitzengefühl waardoor hij haarfijn mensen en zaken samen weet te brengen.

Investment banking-professional met 30 jaar internationaal strategisch management. Bewezen staat van dienst in het uitvoeren van grootschalige en bedrijfskritische projecten en in operationeel management voor verschillende wereldwijde banken.
Zelfstandig adviseur voor grote financiële instellingen en vervolgens als oprichter en directeur van diverse bedrijven.

Stephan Evenblij Directeur

Bio Stephan

Claudia Kolbe Secretaris Raad van Toezicht

Claudia heeft als projectmanager een aantal complexe projecten tot een goed einde gebracht. Het ging om multidisciplinaire, tijd kritische projecten. Verder heeft zij gestalte gegeven aan het praktische proces en bijbehorende tools voor project- en programmamanagement en coaching van aankomende projectmanagers. Naast projectmanagement heeft Claudia ook aanzienlijke ervaring met advies op het gebied van beleid en strategie en kan zij een grote bijdrage leveren aan implementaties van gewijzigde doelen, processen en structuren al dan niet om omgevings- en cultuurveranderingen teweeg te brengen. Na haar communicatie-opleiding werkte Claudia eerst vijf jaar als lijnmanager bij een verzelfstandigd bestuursorgaan. Hierdoor is haar affiniteit met het eindproduct en de afnemer groot. Ze is zowel analytisch als praktisch ingesteld en zeer resultaatgericht. Claudia heeft in haar functie als lijnmanager veranderingsprocessen op het gebied van werkwijze, nieuwe technologie en samenwerkingsverbanden geleid. Hierbij heeft zij veel ervaring opgedaan in het omgaan met weerstanden en het creëren van draagvlak voor een succesvolle implementatie van vernieuwingen.

 

Anchel Houtenbos

Raad van Toezicht

KvK

Statuten

Doorlopende Tekst Van De Statuten Stichting Film Theater 070 D D 25 02 2021
PDF – 93,6 KB 677 downloads

Beleidsplan

Beleidsplan 2021 2024 Stichting F T 070 Met Corr Cl
PDF – 396,7 KB 672 downloads